Följ oss på Facebook

Hantverk

HANTVERK

Aktiviteter och kurser i hantverk bedrivs på Foteviken-området i sammarbete mellan ett flertal organisationer.

 

Fotevikens Museum

Fotevikens Vikingamuseum har besökande vikingatida hantverkare under sommarhalvåret där du kan få lära dig tekniker, processer och traditioner i olika hantverk med koppling till Vikingatiden.

Läs mer här

Föreningen SVEG

Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en idéell förening med syfte att studera och dokumentera vår historia med särskild inriktning på vikingatid, medeltid, experimentell arkeologi och marinarkeologi. SVEG är stödförening till Fotevikens Museum.

Läs mer här

Fotevikens Byalag

Fotevikens byalag är en ideell förening vars syfte är att studera och förmedla vikingatida och medeltida historia. Föreningen är en stödförening till Fotevikens museum och har sin hemvist där.

Läs mer här

Skånes Hantverksinstitut

Skånes Hantverksinstitut har till syfte att stödja äldre hantverk och hantverkstekniker. Många attraheras av dessa urgamla kulturhantverk men utbudet av platser och organisationer som arbetar med dessa är kraftigt begränsade i det moderna samhället.

Läs mer här

Personalinloggning