Följ oss på Facebook

Välkommen

Höllvikens Bygdegård ingår som en del av Viking World Fotevikens kultursatsningar vid havet med lokaler till utställning, konstvernisage, möteplats för musikgrupper och lokala aktiviteter.

I bygdegården huserar också Musikföreningen Vinyl med träningslokaler och en scen som vi avser fylla med underhållning och musik för alla stilar och åldrar.

Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en idéell förening med syfte att studera och dokumentera vår historia med särskild inriktning på vikingatid, medeltid, experimentell arkeologi och marinarkeologi.

Föreningen är stödförening till Fotevikens Museum.

Fotevikens Byalag är en ideell förening vars syfte är att studera, förmedla och levandegöra vikingatida och medeltida historia.

Då verksamhet bedrivs vid Fotevikens Vikingamuseum är det hög fokus på att det vi gör och visar upp för besökare håller hög kvalitet och är historiskt korrekt.

Skånes Hantverksinstitut är en förening med syfte att stödja äldre hantverk och hantverkstekniker.

Många attraheras av dessa urgamla kulturhantverk men utbudet som arbetar med dessa är kraftigt begränsade i det moderna samhället.

International Museum Theatre Alliance (IMTAL) stöder och inspirerar användandet av teater för att skapa kopplingar, provocera handling och ge besökarna mervärde vid ett museumbesök.

Destination Viking Association är en internationell sammanslutning av Viking-attraktioner.

Med över 60 partners i 16 länder arbetar föreningen för att utveckla gränslös turism med fokus på Vikingatiden.

 

Höllviken - mitt i centrum på Falsterbonäset

Här finner du Mötesplatserna:

  • Toppengallerian vid infarten till byn
  • Milleniumcentret vid Polisvägen med Sommarboden och Lotus mitt i centrum
  • Viking World Foteviken med museum, restaurang, turistinformation och surfzon vid strandpromenaden, skulpturparken och havet i norr

 


 

Fotevikens Kulturcenter är samverkansorgan för de organisationer och ideella kulturföreningar som verkar vid Viking World Foteviken

Fotevikens Kulturcenter erbjuder även lokaler på området där kulturorganisationer kan utöva sin verksamhet. 

 

 

Viking World Foteviken - Höllvikens kulturella mötesplats. Uppgiften är att genom samverkan av aktiviteter och arrangemang för grupper, företag och föreningar med ovan nämnda parter utöka och förbättra det totala erbjudandet. Det gäller allt från utställning, konferens, evenemang och kickoffer till tematräffar.

Viking World Foteviken är platsen för rekreation med ställplats, utsikt och grillplatser. Här finns också  ett rikt kulturliv med föreningen SVEG som ägnar sig åt experimentell arkeologi, Musikföreningen Vinyl som anordnar musikträffar, Fotevikens Byalag som befolkar Vikingastaden vid museet och Skånes Hantverksinstitut som för traditionen vidare med äldre hantverk och husflit.
 

 

Personalinloggning